Môn Tiếng Anh Lớp 9 1. The room was ………………………redecorated. (attraction) 2. It is =–to reach the village because of the muddy road. (

Question

Môn Tiếng Anh Lớp 9 1. The room was ………………………redecorated. (attraction)
2. It is ………………..to reach the village because of the muddy road. (possible)
3. He is one of the most famous………………….. in the USA. (science)
4. It is…………………to drive on the right in England. (legal)
5………………………, the patient was saved by the talented doctors. (fortune) Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Josie 3 ngày 2022-07-25T10:07:25+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-07-25T10:08:56+00:00

  1. attractive

  ( Sau be + tính từ )

  2. impossible

  ( không thể làm gì)

  3. scientists 

  ( scientists : nhà khoa học)

  → Lí do thêm s : có one of the famous ( một trong những..)

  4.  illegal

  ( Sau be+ tính từ)

  5. Unfortunately

  ( Trạng từ được đứng đầu câu,ngăn cách bộ phận sau bởi dấu phẩy )

 1. dananh
  0
  2022-07-25T10:09:22+00:00

  Thanh Tùng

  1. The room was attractive redecorated.     (attraction)

  GT: Sau tobe + adj

  2. It is impossible to reach the village because of the muddy road. (possible)

  Dịch: Không thể nào

  3. He is one of the most famous scientists in the USA.   (science)

  GT: Vì có cụm one of most famous nên thêm s vào.

  4. It is illegal to drive on the right in England.    (legal)

  GT: Sau tobe + adj

  5. Unfortunately, the patient was saved by the talented doctors.  (fortune)

  GT: Trạng từ đứng đầu câu.

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )