Môn Tiếng Anh Lớp 9 1.They were writing a dicitation at that night => A dictation____________ 2.People will build a bridge next year =>A bridge_________

Question

Môn Tiếng Anh Lớp 9 1.They were writing a dicitation at that night
=> A dictation____________
2.People will build a bridge next year
=>A bridge_________ Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Genesis 5 tháng 2022-07-03T07:30:21+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-07-03T07:31:23+00:00

  ` 1 ` A dictation was being written at that night

  ` – `Câu bị động QKTD 

  ` – ` S + was / were + being + VPII + by + O

  ` 2 `: A bridge will be built next year

  ` – ` Câu bị động thì TLĐ : 

  ` – ` S + will be + VPII + by + O

  0
  2022-07-03T07:31:55+00:00

  `1. =>` A dication was being written at that night.

  – Bị động thì QKTD

  – S + was/were + being + VpII + (by + O) + time

  `2. =>` A bridge will be built next year.

  – Bị động thì TLD

  – S + will + be + VpII + (by +O)+ time

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )