Môn Tiếng Anh Lớp 9 1 we (make ) a big cake for our children yesterday evening 2 she (be) very excited since heard that she passed th

Question

Môn Tiếng Anh Lớp 9 1 we (make ) a big cake for our children yesterday evening
2 she (be) very excited since heard that she passed the exam
3 thay 9 not spend) their summer holiday in Spain last year
4 what you (do) two hours ago ?
5 You ever ( try) foreign food? Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Aaliyah 6 tháng 2022-08-12T12:39:17+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-08-12T12:40:39+00:00

  1. made

  ~Yesterday evening – QKĐ~

  2. has been

  ~Since + Mốc thời gian – HTHT~

  3. didn’t spend

  ~Last year – QKĐ~

  4. did you do

  ~Ago – QKĐ~

  5. Have you ever tried

  ~ever – HTHT~

  0
  2022-08-12T12:41:06+00:00

  1 made ( yesterday evening -> quá khứ đơn )

  2 has been ( since -> hiện tại hoàn thành )

  3 didn’t spend ( last year -> quá khứ đơn )

  4 did you do ( 2 hours ago -> quá khứ đơn )

  5 Have you ever tried ( ever -> hiện tại hoàn thành )

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )