Môn Tiếng Anh Lớp 9 11. He’s a very carpenter. He even won an award last year. A. skill B. skillless to read. B. interested table. C. skillful 12. I find t

Question

Môn Tiếng Anh Lớp 9 11. He’s a very
carpenter. He even won an award last year. A. skill
B. skillless
to read.
B. interested
table.
C. skillful
12. I find the book very –
A. interesting
13. I wanted to buy a
A. round blue Italian dining big
B. big round blue dining
14. Does Mirian need that,
A. square small Korean wooden
B. wooden square small Korean
15. This
C. interest
D. unskilled
D. disinterest
C. blue round big Italian dining
D. Italian dining big round blue
chair?
C. small square wooden Korean
D. small square Korean wooden
scarf belongs to my brother.
A. long new multicoloured woolen
B. woolen long new multicoloured
C. long woolen multicoloured new
D. new long multicoloured woolen Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Eliza 11 phút 2022-07-25T08:40:46+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-07-25T08:41:52+00:00

  11.C ( adj + N => cụm danh từ)

  12.A ( S+ find+ N + adj )

  13.B ( Trật tự tính từ Opsacomp) 

  14.A ( Trật tự tính từ Opsacomp)

  15.B( Trật tự tính từ Opsacomp)

 1. 11 B 

  12 A

  13 D

  14 A

  15 C

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )