Môn Tiếng Anh Lớp 9 15. Some designers have __________ the “ao dai” by printing lines of poetry on it. A. expected B. increased C. modernized D. introduce

Question

Môn Tiếng Anh Lớp 9 15. Some designers have __________ the “ao dai” by printing lines of poetry on it.
A. expected B. increased C. modernized D. introduced
16. The national dress of Japanese women is __________.
A. Ao dai B. Kimono C. Sari D. Jeans Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Audrey 5 ngày 2022-05-08T20:25:34+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-05-08T20:26:35+00:00

  15. Some designers have __________ the “ao dai” by printing lines of poetry on it.

  A. expected B. increased C. modernized D. introduced

  Một số nhà thiết kế đã ___hiện đại hóa_______ “áo dài” bằng cách in những dòng thơ trên đó.

  16. The national dress of Japanese women is __________.

  A. Ao dai B. Kimono C. Sari D. Jeans

  Trang phục truyền thống của phụ nữ Nhật Bản là _____Kimono_____.

  #hiền

  chúc bạn hc tốt

  0
  2022-05-08T20:27:13+00:00

  15. C. modernized

  => Làm hiện đại, cách tân

  => Vì vế sau có viết nhưng dòng thơ lên áo dài suy ra là làm cách tân áo dài nên chọn C

  16. B. Kimono

  => trang phục truyền thống của Nhật Bản là KIMONO nên chọn B

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )