Môn Tiếng Anh Lớp 9 22. No one agrees with me VIEW 23. I had more mussels than anyone else MANY

Question

Môn Tiếng Anh Lớp 9 22. No one agrees with me
VIEW
23. I had more mussels than anyone else
MANY Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Sadie 7 tháng 2022-05-08T11:10:56+00:00 1 Answer 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-05-08T11:12:03+00:00

  22. No one shares the same views as me.

  – Cấu trúc: agree with sb = share the same views as sb

  23. No one had as many mussels as me.

  – Cấu trúc: S + have more + N + than anyone/anybody else = No one/Nobody + has more + N + than S

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )