Môn Tiếng Anh Lớp 9 5. By the age of 15, teenagers are better able to ________a more demanding curriculum. A. solve B. operate

Question

Môn Tiếng Anh Lớp 9 5. By the age of 15, teenagers are better able to ________a more demanding curriculum.
A. solve B. operate C. handle D. deal
6. Susan needs someone to show her how to __________her anxiety and depression.
A. empathize B. try C. succeed D. control
7. Find the word which has a different sound in the underlined part.
A. skill B. house-keeping C. tense D. decision Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Josephine 2 tháng 2022-10-04T02:59:18+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

 1. hoaianh
  0
  2022-10-04T03:00:49+00:00

  5. By the age of 15, teenagers are better able to ____HANDLE ____a more demanding curriculum

  6. Susan needs someone to show her how to __CONTROL ________her anxiety and depression

  7. Find the word which has a different sound in the underlined part.D .DECISION 

  0
  2022-10-04T03:00:56+00:00

  5. handle 

  đến 15 tuổi thanh thiếu niên có khả năng tốt hơn đẻ xử lý một chương trình giảng dạy khắc khe hơn

  6. try 

  Suán đang cần ai đó chỉ cách cố gắng qua sự lo lắng và trầm cảm 

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )