Môn Tiếng Anh Lớp 9 add the correct verb do,give or make to complete the following expressions 1=…a note of/notes 2=…an answer 3.

Question

Môn Tiếng Anh Lớp 9 add the correct verb do,give or make to complete the following expressions
1……………a note of/notes
2……………an answer
3……………an exercise
4……………a mistake
5……………homework
6……………some practice
7……………a plan
8……………instructions
9……………an explanation
10……………an examination/test
11………….a lecture
12………….advice
13………….an announcement
14………….a telephone call Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Melody 2 tháng 2022-10-04T07:12:26+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-10-04T07:13:50+00:00

  $\text{1. give a note of/ notes (đưa ra một ghi chú)}$

  $\text{2. make an answer (làm một câu trả lời)}$

  $\text{3. do an exercise (tập thể dục)}$

  $\text{4. make a mistake (phạm sai lầm)}$

  $\text{5. do homework (làm bài tập)}$

  $\text{6. do some practice (làm bài luyện tập)}$

  $\text{7. make a plan (làm một dự án)}$

  $\text{8. give instructions (đưa ra hướng dẫn)}$

  $\text{9. give an explanation}(đưa ra lời giải thích)$

  $\text{10. do an examination/test (làm một bài thi/ kiểm tra)}$

  $\text{11. make a lecture (làm một bài giảng)}$

  $\text{12. give advice (đưa ra lời khuyên)}$

  $\text{13. make an announcement (đưa ra một thông báo)}$

  $\text{14. give a telephone call (gọi điện thoại)}$

  0
  2022-10-04T07:14:10+00:00

  1…….give……..a note of/notes

  2……make………an answer

  3…..do……….an exercise

  4……make………a mistake

  5……..do…….homework

  6…..do……….some practice

  7…….make……..a plan

  8…..give……….instructions

  9……..give…….an explanation

  10………do……an examination/test

  11….make………a lecture

  12….give………advice

  13….make………an announcement

  14…..give……..a telephone call

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )