Môn Tiếng Anh Lớp 9 After I had saved all the documents, I ________ my computer. A. turned off B. switched on C. looked for D. put off

Question

Môn Tiếng Anh Lớp 9 After I had saved all the documents, I ________ my computer.
A. turned off
B. switched on
C. looked for
D. put off Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Aaliyah 5 tháng 2022-07-03T09:38:10+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-07-03T09:39:25+00:00

  After I had saved all the documents, I ________ my computer. A. turned off B. switched on C. looked for D. put off

  `=>` Ta chia thì quá khứ hoàn thành với quá khứ đơn

  `=>`S + S + had + V3 + O

  `=>` S + V-ed / V2 + O

  `=>` After + mệnh đề quá khứ ( quá khứu hoàn thành)  + ( quá khứ đơn)

  `=>` Sau khi tôi đã lưu tất cả các tài liệu, tôi tắt máy tính của tôi

  `=>` Hoặc

  A. đã tắt `->` Sau khi lưu thì mình sẽ tắt nhé
  B. bật `->` Không chính xác
  C. tìm kiếm `->` Không liên quan
  D. dập tắt `->` không liên quan

  0
  2022-07-03T09:39:30+00:00

  Đáp án: A

  After I had saved all the documents, I ________ my computer

  Turn off nghĩa là tắt (>< turn on: bật)

  Nghĩa cả câu: Sau khi lưu tất cả các tài liệu, tôi tắt máy tính của tôi.

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )