Môn Tiếng Anh Lớp 9 Ai giúp em bài này vs ạ em cảm ơn

Question

Môn Tiếng Anh Lớp 9 Ai giúp em bài này vs ạ em cảm ơn Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-tieng-anh-lop-9-ai-giup-em-bai-nay-vs-a-em-cam-on

in progress 0
Valerie 4 tháng 2022-11-22T04:21:47+00:00 2 Answers 0 views 0

Môn Tiếng Anh Lớp 9 Ai giúp em bài này vs ạ em cảm ơn

Question

Môn Tiếng Anh Lớp 9 Ai giúp em bài này vs ạ em cảm ơn Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-tieng-anh-lop-9-ai-giup-em-bai-nay-vs-a-em-cam-on

in progress 0
Melanie 8 tháng 2022-08-05T23:42:16+00:00 1 Answer 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-08-05T23:43:53+00:00

  29. B. As

  30. D. does he

  31. B. speaking

  32. B. because he doesn’t

  33. B. works continuously

  34. D. couldn’t help crying

  35. A. weren’t

  36. C. going

  37. B. Because

  38. B. angrily

  39. D. you be

  40. C. doesn’t he

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )