Môn Tiếng Anh Lớp 9 B1 : when you bought that new computer a couple of years ago , you probably thought its 500-mega byte hard disk would last for ever A

Question

Môn Tiếng Anh Lớp 9 B1 : when you bought that new computer a couple of years ago , you probably thought its 500-mega byte hard disk would last for ever
A Certainly B Abosolutely C Possibly Generally
( Giải thích )
B2 :Phát âm khác
1 )
A Leavs B Songs C desert D Knives
2)
A Chalk B Chemistry C Chapter D Approach
+ trọng âm
1) A Question BInvestigate C Motorcycle D Notice
2) A Comfortable B Restaurant C Informal D Special Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Eloise 21 phút 2022-12-31T14:55:23+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-12-31T14:56:47+00:00

  B1.

  Chọn A. certainly = definitely = chắc chắn

  B2.

  + Phát âm khác:

  1. C. deserts vì trước ”s” là ”t”- bạn xem lại cách phát âm s và es nhé!

  2. B. Chemistry là /k/, các từ còn lại là /tʃ/

  + Trọng âm

  1. B. investigate 

  2. C. Informal

  0
  2022-12-31T14:56:55+00:00

  B1

  A. certainly = definitely = chắc chắn

  B2

  + Phát âm khác:

  1. C. deserts (vì trước ”s” là ”t”- xem lại cách phát âm s,es)

  2. B. Chemistry /k/, các từ còn lại /tʃ/

  + Trọng âm

  1. B. investigate 

  2. C. Informal

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )