Môn Tiếng Anh Lớp 9 bắt buộc phải có cấu trúc đi kèm+làm đúng nếu ko=report viết lại câu 41. Galileo is considered to be the father of modern astronomy. →

Question

Môn Tiếng Anh Lớp 9 bắt buộc phải có cấu trúc đi kèm+làm đúng
nếu ko=report
viết lại câu
41. Galileo is considered to be the father of modern astronomy.
→Galileo is
42. The only way you can become a good athlete is to train hard every day.
→Only by
43.
He speaks more persuasively than his brother.
→He is
44.
He can speak French well enough to go to the conference. (FLUENT)
→His French
45.
His arrival was completely unexpected. (TOOK)
→His
46. That rumour about the politician and the construction contract is absolutely false.
→There is
47.
He was sentenced to six months in prison for his part in the robbery.
→He received
48. You think that fat people are allays jolly, but you are wrong.
→Contrary
49. The only thing that kept us out of prison was the way he spoke to the local dialect.
→But
50. The council rarely allows appeals against its decisions.
→Hardly
51. Margaret was offered a place on the course but couldn’t accept because she was ill. (TURN)
→Margaret
52. Many species of wildlife are threatened with extinction. (VERGE)
→Many species of
53. The storm blew the roof off the house.
→The house
54. This is the quickest way to get into the town centre.
→There is
55. The accident victim was having increasing difficulty in breathing. (DIFFICULT)
→The accident Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Charlie 2 tháng 2022-10-04T11:37:34+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-10-04T11:39:12+00:00

  41. Galileo is regarded as the father of modern astronomy. 

  be regarded as : được coi như là

  42. Only by training hard can you become a good athlete

  Only by Ving

  43. He is a more persuasive speaker than his brother.

  44. His French is fluent enough to go to the conference.

  45. His arrival took us completely by surprise.

  take sb by surprise

  46. There is absolutely no truth in that rumor about the politician and the construction contract

  47. He received a six-month sentence for his part in the robbery.

  48. Contrary to what you think, fat people aren’t always jolly

  contrary to N

  49. But for the way he spoke to the local dialect, we would have been in prison

  But for N

  50. Hardly does the council allow appeals against its decisions

  51. Margaret turned down a place on the course because she was ill

  turn down: từ chối

  52. Many species of wildlife are on the verge of extinction

  be on the verge of N

  53. The house had its roof blown off by the storm

  54. There is no quicker way to get into the town centre than this

  55. The accident victim found it increasingly difficult to breathe. 

  0
  2022-10-04T11:39:30+00:00

  41. Galileo is regarded as the father of modern astronomy. 

  Tạm dịch: Galileo được coi là cha đẻ của thiên văn học hiện đại.

  42. Only by training hard can you become a good athlete.

  Tạm dịch: Chỉ bằng cách tập luyện chăm chỉ, bạn mới có thể trở thành một vận động viên giỏi.

  43. He is a more persuasive speaker than his brother.

  Tạm dịch: Anh ấy là một diễn giả thuyết phục hơn anh trai của mình.

  44. His French is fluent enough to go to the conference.

  Tạm dịch: Tiếng Pháp của anh ấy đủ thông thạo để đi dự hội nghị.

  45. His arrival took us completely by surprise.

  Tạm dịch: Sự xuất hiện của anh ấy khiến chúng tôi hoàn toàn bất ngờ.

  46. There is absolutely no truth in that rumor about the politician and the construction contract.

  Tạm dịch: Tin đồn đó hoàn toàn không có sự thật về chính trị gia và hợp đồng xây dựng.

  47. He received a six-month sentence for his part in the robbery.

  Tạm dịch: Anh ta nhận bản án sáu tháng vì tham gia vào vụ cướp.

  48. Contrary to what you think, fat people aren’t always jolly.

  Tạm dịch: Trái ngược với những gì bạn nghĩ, những người béo không phải lúc nào cũng vui vẻ.

  49. But for the way he spoke to the local dialect, we would have been in prison.

  Tạm dịch: Nhưng đối với cách anh ấy nói với phương ngữ địa phương, chúng tôi sẽ phải ngồi tù.

  50. Hardly does the council allow appeals against its decisions.

  Tạm dịch: Hội đồng hầu như không cho phép kháng cáo đối với các quyết định của mình.

  51. Margaret turned down a place on the course because she was ill.

  Tạm dịch: Margaret đã từ chối một vị trí trong khóa học vì cô ấy bị ốm.

  52. Many species of wildlife are on the verge of extinction.

  Tạm dịch: Nhiều loài động vật hoang dã đang trên đà tuyệt chủng.

  53. The house had its roof blown off by the storm.

  Tạm dịch: Ngôi nhà bị bão tốc mái.

  54. There is no quicker way to get into the town centre than this.

  Tạm dịch: Không có cách nào nhanh hơn để vào trung tâm thị trấn hơn cách này.

  55. The accident victim found it increasingly difficult to breathe. 

  Tạm dịch: Người bị tai nạn càng ngày càng thấy khó thở.

  Chúc bạn học tốt

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )