Môn Tiếng Anh Lớp 9 bill has breakfast at 7 o’clock=-.? Ann will be at the meeting tomorrow,=–? i am the best student,-.

Question

Môn Tiếng Anh Lớp 9 bill has breakfast at 7 o’clock……………..?
Ann will be at the meeting tomorrow,………………..?
i am the best student,…………………?
they caught lots of fish last summer,………………..?
you haven’t eaten dinner yet,………………? Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Lyla 7 tháng 2022-08-20T14:43:50+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-08-20T14:44:57+00:00

  Tiếng Anh · Lớp 9

  $#herobrine_vn$

  $hoivancuanam1$

  1.Bill has breakfast at 7 o’clock……………..?

  2.Ann will be at the meeting tomorrow,………………..?

  3. I am the best student,…………………?

  4.They caught lots of fish last summer,………………..?

  5.You haven’t eaten dinner yet,………………?

  Trả lời:

  1.hasn’t he

  2.won’t she

  3.aren’t I

  4.didn’t they

  5.have you

  Giải thích:

  Công thức:

  S + V + O, trợ động từ + đại từ chủ ngữ của S?

  0
  2022-08-20T14:45:24+00:00

  Bill has breakfast at 7 o’clock, hasn’t he?

  Ann will be at the meeting tomorrow, won’t she?

  I am the best student, aren’t I?

  They caught lots of fish last summer, didn’t they?

  You haven’t eaten dinner yet, have you?

  Cấu trúc Câu hỏi đuôi:

  Mệnh đề chính, phần hỏi đuôi?

  Lưu ý: Mệnh đề chính là khẳng định thì phần hỏi đuôi là phủ định và ngược lại. (Thể của phần đuôi luôn luôn ngược lại với phần mệnh đề chính)

  VD: You drink this juice, don’t you?

  * Một số trường hợp đặc biệt:

  1. Đối với động từ “Am” không dùng “am not I” mà phải dùng “aren’t I” cho câu hỏi đuôi.

  2. Đối với động từ “Have to” ta dùng trợ động từ “do/ does/ did” cho câu hỏi đuôi.

  3. Đối với động từ “Let” ta dùng “shall we“ hoặc “will you“ cho câu hỏi đuôi.

  4. Khi chủ ngữ của câu là những đại từ bất định chỉ người như: Anyone, anybody, no one, nobody, none, everybody, everyone, somebody, someone thì chúng ta dùng đại từ “they” làm chủ từ trong câu hỏi đuôi.

  —–

  Cho `Yu` xin ctlhn nếu dc ạ!

  `#Yu`

  `#Nevergiveup`

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )