Môn Tiếng Anh Lớp 9 Change the following sentences into reported speech / Thay đổi các câu sau thành bài phát biểu được báo cáo. 6. “Please, help me to mak

Question

Môn Tiếng Anh Lớp 9 Change the following sentences into reported speech / Thay đổi các câu sau thành bài phát biểu được báo cáo.
6. “Please, help me to make a decision” Ann asked her friend
->
7.”Be a good girl and sit quietly for five minutes” the nurse said to the child.
->
8. My sister said to me”Are you crazy?”
->
9. She asked me “Have you ever seen a flying saucer?”
->
10. J said ” Do you want me to send this letter for you”.
-> Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Margaret 6 ngày 2022-01-10T22:09:49+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-01-10T22:11:16+00:00

  Bài làm

  6 “Please, help me to make a decision,” Ann asked her friend
  -> Ann asked her friend to help her make a decision.
  7 “Don’t leave these books on the table, put them back on the shelf,” the librarian said to the student.
  -> The librarian told the student not to leave those books on the table, but to put them back on the shelf. 
  8. My sister said to me”Are you crazy?”

  ->My sister asked me if I was crazy.
  9. She asked me “Have you ever seen a flying saucer?”

  -> She asked me if I had ever seen a flying saucer.
  10. J asked me if I wanted him to send this letter for me.

  ->  J asked me if I wanted him to send this letter for me.

  ~Chúc học tốt~

  0
  2022-01-10T22:11:31+00:00

  6. Ann asked her friend to help her make a decision.
  7. The nurse told the child to be a good girl and sit quietly for five minutes.
  8. My sister asked me if I was crazy.
  9. She asked me if I had ever seen a flying saucer.
  10. J asked me if I wanted him to send this letter for me.

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )