Môn Tiếng Anh Lớp 9 Chia ở QKĐ hộ mình nha m.n❤️

Question

Môn Tiếng Anh Lớp 9 Chia ở QKĐ hộ mình nha m.n❤️ Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-tieng-anh-lop-9-chia-o-qkd-ho-minh-nha-m-n-️

in progress 0
Kennedy 29 phút 2022-09-18T05:32:43+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-09-18T05:33:46+00:00

  1. was

  2. received

  3. Went

  4. ate

  5. returned

  6. awore

  7. bought

  8. toke

  * Công thức: S + V-ed/ C3 (động từ bất quy tắc )

  ~ GOOD LUCK ~

  0
  2022-09-18T05:34:21+00:00

  ${1.}$ was ( ở đây ta có tính từ cho sẵn nên cần động từ tobe – động từ tobe ở thì QKĐ có 2 dạng: was/were, mà “seafood” ở đây là số ít nên ta dùng tobe “was” )

  ${2.}$ received ( receive sth from sb: nhận thứ gì đó từ ai )

  ${3.}$ went ( go to somewhere: đi đến nơi nào đó )

  ${4.}$ ate ( Họ ăn cá và của trong bữa ăn trưa. )

  ${5.}$ returned ( returned to somewhere: quay trở lại nơi nào đó )

  ${6.}$ wore ( wear sth: mặc thứ gì đó )

  ${7.}$ bought ( buy sb sth: mua cho ai thứ gì đó – Ông Robinsons đã mua cho Liz một cái nón lưỡi trai )

  ${8.}$ took ( take sb to somewhere: đưa ai đó tới nơi nào đó ) 

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )