Môn Tiếng Anh Lớp 9 Chọn lỗi sai sửa lỗi và giải thích hộ em với ạ

Question

Môn Tiếng Anh Lớp 9 Chọn lỗi sai sửa lỗi và giải thích hộ em với ạ Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-tieng-anh-lop-9-chon-loi-sai-sua-loi-va-giai-thich-ho-em-voi-a

in progress 0
Lyla 9 tháng 2022-09-01T12:02:16+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-09-01T12:03:18+00:00

  2.c- had been(hđ đi lên giường xảy ra trc hđ cảm thấy, dùng quá khứ ht)

  3.c-bought(quá khứ đơn)

  4.b-feds(every day là ht đơn)

  5.b-could

  6.c-has lived(hiện tại hoàn thành,có since)

  7.d-on(dùng giới từ on vs các buổi của thứ trong tuần)

  8.d-too

  CHÚC BN HỌC TỐT!!

  0
  2022-09-01T12:03:36+00:00

  1.(Sr bạn nhé cái này mik chưa nghĩ ra)

  2.c- had been(hđ đi lên giường xảy ra trc hđ cảm thấy, dùng quá khứ ht)

  3.c-bought(quá khứ đơn)

  4.b-feds(every day là ht đơn)

  5.b-could

  6.c-has lived(hiện tại hoàn thành,có since)

  7.d-on(dùng giới từ on vs các buổi của thứ trong tuần)

  8.d-too

  Bn tham khảo nhé

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )