Môn Tiếng Anh Lớp 9 Chọn lỗi sai và sửa Giúp mk vssssssssssssssss

Question

Môn Tiếng Anh Lớp 9 Chọn lỗi sai và sửa
Giúp mk vssssssssssssssss Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-tieng-anh-lop-9-chon-loi-sai-va-sua-giup-mk-vssssssssssssssss

in progress 0
Eloise 47 phút 2022-07-29T17:20:14+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

 1. giangnguyen
  0
  2022-07-29T17:21:41+00:00

  1. D

  => were going

  2. D

  => would have though

  3. B

  => visit

  4. A. before

  => since

  5. A

  => have

  6. C

  => ask

  7. B

  => bỏ

  8. A

  => was told

  9. B

  => would

  10. D

  => had already left

  học tốt!!

  0
  2022-07-29T17:21:47+00:00

  1 d => were going

  2 d => thought

  3 a => about

  4 a => had studied

  5 c => since

  6 c => ask

  7 b => arrives

  8 c => is

  9 b => would 

  10 d => had already left

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )