Môn Tiếng Anh Lớp 9 Chuyển các câu sau sang câu bị động: `1,` It is thought that he is singer. `2,` It is said that he stole this car. `3,` Wash your cloth

Question

Môn Tiếng Anh Lớp 9 Chuyển các câu sau sang câu bị động:
`1,` It is thought that he is singer.
`2,` It is said that he stole this car.
`3,` Wash your clothes. Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Jasmine 6 phút 2022-09-19T12:02:44+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-09-19T12:03:54+00:00

  `1.` He is thought to be a singer.

  `2.` He is said to have stolen this car.

  `->` Bị động kép:

  +) Chủ động: `S_1` + `V_1` (that) + `S_2` + `V_2`

  +) Bị động: Cách 1: It + be + `V_1_pp` + that + `S_2` + `V_2`

                     Cách 2: `S_2` + be + `V_1_pp` + to V2/ to have `V_2_pp`

  *Lưu ý: Dùng to V khi `V_1` và `V_2` cùng thì (hoặc `V_1` là HTĐ, `V_2` là TLĐ), dùng to have Vpp khi `V_1` và `V_2` lệch thì.

  `3.` Your clothes should/must be cleaned.

  `->` Bị động với câu mệnh lệnh: S + should/must + be + Vpp + (by O)

  0
  2022-09-19T12:04:42+00:00

  $\text{@su}$

  `1`, He is thought to be a singer

  `→` They/People + think/believe/say/… + that + S + V

  `=` It is + thought/believed/said/… + that + S + V (đây là câu bị động với chủ ngữ giả)

  `=` S + tobe + thought/believed/said/… + to V

  `2`, He is said to steal this car.

  `→` (cấu trúc giống câu 1)

  `3`, Let your clothes be washed.

  `→` Bị động câu mệnh lệnh : Let + S + BE + P2

  $\text{#BTS}$

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )