Môn Tiếng Anh Lớp 9 Chuyển câu chủ động sang bị động thì hiện tại hoàn thành

Question

Môn Tiếng Anh Lớp 9 Chuyển câu chủ động sang bị động thì hiện tại hoàn thành Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-tieng-anh-lop-9-chuyen-cau-chu-dong-sang-bi-dong-thi-hien-tai-hoan-thanh

in progress 0
Melody 11 phút 2022-09-23T15:50:30+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-09-23T15:51:46+00:00

  Bạn tham khảo hình.

  mon-tieng-anh-lop-9-chuyen-cau-chu-dong-sang-bi-dong-thi-hien-tai-hoan-thanh

  0
  2022-09-23T15:52:11+00:00

  `text{11.}` This world has been slept wrongly.

  `text{→}` Câu bị động với HTHT : S +have/has + been + VPII+(by O)

  `text{12.}` Have you ever been asked for your opinion ? 

  `text{→}` Câu bị động ( dạng câu hỏi) ở thì HTHT :

  Have/Has + S + been + VPII +(by O) ?

  `text{13.}` This film has been seen by Tom before.

  `text{→}` Câu bị động với HTHT : S +have/has + been + VPII+(by O)

  `text{14.}` The newspaper has been read already.

  `text{→}` Câu bị động với HTHT : S +have/has + been + VPII+(by O)

  `text{15.}` The contract has been signed.

  `text{→}` Câu bị động với HTHT : S +have/has + been + VPII+(by O)

  `text{16.}` The tickets have been bought by these men.

  `text{→}` Câu bị động với HTHT : S +have/has + been + VPII+(by O)

  `text{17.}` The housework hasn’t been finished by John .

  `text{→}` Câu bị động dạng phủ định ở thì HTHT : 

  S + have/has not + been + VPII + (by O)

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )