Môn Tiếng Anh Lớp 9 đặt câu vs cấu trúc này nha!! There is no doubt that + S + V + O.

Question

Môn Tiếng Anh Lớp 9 đặt câu vs cấu trúc này nha!!
There is no doubt that + S + V + O.
Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Mary 3 tháng 2022-03-22T20:48:00+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-03-22T20:49:23+00:00

  There’s no doubt that young people enjoy following new trends in fashion.

  0
  2022-03-22T20:49:45+00:00

  =>There’s no doubt that this has been a real difficulty for people in the Mekong river.

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )