Môn Tiếng Anh Lớp 9 Dễ lắm ạ, cần 1 bài thôi, có 10 câu thôi à (3)

Question

Môn Tiếng Anh Lớp 9 Dễ lắm ạ, cần 1 bài thôi, có 10 câu thôi à (3) Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-tieng-anh-lop-9-de-lam-a-can-1-bai-thoi-co-10-cau-thoi-a-3

in progress 0
Mary 3 tháng 2022-09-25T09:42:54+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-09-25T09:44:08+00:00

  1. Did you eat (có “last night” nên chia theo thì QKĐ)

  2. has put (có “recently” chia theo thì HTHT)

  3. drank (có câu “when I was a child” nên chia theo thì QKĐ)

  4. washes (có “regularly” nên chia theo thì HTĐ)

  5. won’t pass (câu thứ 2 “He hasn’t studied at all” là dự đoán về 1 sự việc chắc chắn sẽ xảy ra trong tương lai nên câu thứ 1 phải chia theo thì TLĐ)

  6. is having/is coughing (có “now” nên chia theo thì HTTD)

  7. exercise (có “should” nên động từ phải nguyên mẫu)

  8. sneezing (sau “keep” là động từ thêm ing)

  9. will you do (có “tomorrow evening” nên chia theo theo thì TLĐ)

  10. eating (sau “like” là động từ thêm ing)

  #NOCOPY

  Vote mik 5* và ctlhn nha ^^, chúc bạn học tốt.

  0
  2022-09-25T09:44:42+00:00

  1 Did you eat (Vì có last night là dấu hiệu thì QKĐ nên chia theo công thức : Did+S+V+O?)

  2 has put (Vì có từ recently là dấu hiệu thì HTHT nên chia theo : S+have/has+P2+O)

  3 drank (Vì when I was a child chỉ hành động trong quá khứ nên chia theo thì QKĐ : S+Vpast+O)

  4 washes (regularly : thường xuyên chỉ hành động lặp đi lặp lại nhiều lần ở HT =>Thì HTĐ: S+V?Vs/es)

  5 won’t pass ( Thì TLĐ: S+wil (not)+V)

  6 is having – is coughing(có now=>thì HTTD:S+am/is/are+Ving)

  7 to exercise ( try+to V: cố gắng làm gì)

  8 sneezing (keep + V-ing: tiếp tục làm gì)

  9  will you do ( “tomorrow evening”là dấu hiệu TLĐ nên  chia TLĐ : S+will+V)

  10 eating ((not) like+Ving:(không) thích làm gì)

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )