Môn Tiếng Anh Lớp 9 Despite being very wealthy, Richard can’t afford to buy almost anything he wants. A. Although Richard is very wealthy, he can’t afford

Question

Môn Tiếng Anh Lớp 9 Despite being very wealthy, Richard can’t afford to buy almost anything he wants.
A. Although Richard is very wealthy, he can’t afford to buy almost anything he wants.
B. Although Richard was very wealthy, he can’t afford to buy almost anything he wants.
C. Although being very wealthy, he can’t afford to buy almost anything he wants.
D. Although Richard can’t afford to buy almost anything he wants, he is very wealthy. Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Athena 5 tháng 2022-07-03T08:47:38+00:00 1 Answer 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-07-03T08:49:07+00:00

  Despite being very wealthy, Richard can’t afford to buy almost anything he wants. 
  A. Although Richard is very wealthy, he can’t afford to buy almost anything he wants.
  B. Although Richard was very wealthy, he can’t afford to buy almost anything he wants.
  C. Although being very wealthy, he can’t afford to buy almost anything he wants.
  D. Although Richard can’t afford to buy almost anything he wants, he is very wealthy.

  `=>` Mặc dù Richard rất giàu có, nhưng anh ấy không có khả năng mua hầu hết mọi thứ anh ấy muốn.

  `=>` Although = Despite : Mặc dù , nhưng cấu trúc khác nhau  

  `->` Cấu trúc Despite : Despite+ Noun/Noun Phrase/V-ing, S + V 

  `->` Cấu trúc Although : Although + S + V (chia theo thì thích hợp) ,  S + V (chia theo thì thích hợp)

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )