Môn Tiếng Anh Lớp 9 EX2. Fill in each gap with ONE suitable word in the box: convenient wear know impressed do different

Question

Môn Tiếng Anh Lớp 9 EX2. Fill in each gap with ONE suitable word in the box:
convenient wear know impressed do different don’t
1. I wish I had more time to get to …………………… your beautiful country better.
2. My little daughter was really ………………. by the wonderful flowers in DaLat.
3. The design and material used to make the Ao dai for men were ………… from those used for women.
4. People like wearing jeans because it did not………………. out easily.
5. Internet is really wonderful. It’s very fast and………………. way to get information.
6. You love playing chess with your father in your free time,………………you? Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Audrey 14 phút 2022-07-29T10:14:06+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-07-29T10:15:07+00:00

  =>

  1. know

  -> get to know  : làm quen

  2. impressed : ấn tượng

  3. different

  -> be different from : khác

  4. wear

  -> wear out : mòn, cũ đi

  5. convenient : thuận tiện

  6. don’t

  -> vế giới thiệu khẳng định -> câu hỏi đuôi phủ định

  0
  2022-07-29T10:15:41+00:00

  1. I wish I had more time to get to know your beautiful country better.

  => Tôi ước mình có nhiều thời gian hơn để hiểu rõ hơn về đất nước xinh đẹp của các bạn.

  => get to know : tìm hiểu , làm quen
  2. My little daughter was really  impressed by the wonderful flowers in DaLat.

  => Con gái nhỏ của tôi đã thực sự ấn tượng bởi những bông hoa tuyệt vời ở DaLat.

  => câu bị động thì quá khứ đơn
  3. The design and material used to make the Ao dai for men were different from those used for women.

  => Kiểu dáng và chất liệu may áo dài nam khác với áo dài nữ.
  4. People like wearing jeans because it did not wear
   out easily.

  => Mọi người thích mặc quần jean vì nó không mặc ra ngoài một cách dễ dàng.
  5. Internet is really wonderful. It’s very fast and convenient way to get information.

  => Internet thực sự tuyệt vời. Đó là cách rất nhanh chóng và thuận tiện để lấy thông tin.
  6. You love playing chess with your father in your free time , don’t you?

  => Bạn thích chơi cờ vua với cha của bạn trong thời gian rảnh của bạn, phải không?

  => Vì đây là câu điều kiện 

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )