Môn Tiếng Anh Lớp 9 Ghi rõ đừng ghi A,B,C,D Trắc nghiệm Tiếng Anh

Question

Môn Tiếng Anh Lớp 9 Ghi rõ đừng ghi A,B,C,D Trắc nghiệm Tiếng Anh Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-tieng-anh-lop-9-ghi-ro-dung-ghi-a-b-c-d-trac-nghiem-tieng-anh

in progress 0
Lyla 3 tháng 2022-09-24T21:37:27+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-09-24T21:38:30+00:00

  22 The famous Sydney Opera House has served as an arts centre since 1973.

  Vì since+ mốc thời gian `to` HTHT

  Dịch: Nhà hát Opera Sydney nổi tiếng đã từng là một trung tâm nghệ thuật từ năm 1973.

  23 Alaska, a state in the USA, faces both Arctic Ocean and Pacific Ocean.

  Cấu trúc Both A and B:  Cả A và B.

  Dịch: Alaskalà một bang ở Hoa Kỳ, đối diện với cả Bắc Băng Dương và Thái Bình Dương.

  24 New Zealand is divided into the North Island and the South Island.

  Dịch: New Zealand được chia thành Đảo Bắc và Đảo Nam.

  0
  2022-09-24T21:39:00+00:00

  22 The famous Sydney Opera House has served as an arts centre since 1973.

  Thì hiện tại hoàn thành : since 1973

  Dịch : Nhà hát Opera Sydney nổi tiếng đã từng là một trung tâm nghệ thuật từ năm 1973.

  23

  Alaska, a state in the USA, faces both Arctic Ocean and Pacific Ocean.

  Dịch : Alaska, một bang ở Hoa Kỳ, đối diện với cả Bắc Băng Dương và Thái Bình Dương.

  24 New Zealand is divided into the North Island and the South Island.

  Dịch : New Zealand được chia thành Đảo Bắc và Đảo Nam.

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )