Môn Tiếng Anh Lớp 9 giải dùm em với ạ Rock in Rio and the Cannes film Festivals are ________ festivals. A. religious B. seasonal C. music and a

Question

Môn Tiếng Anh Lớp 9 giải dùm em với ạ
Rock in Rio and the Cannes film Festivals are ________ festivals.
A. religious B. seasonal C. music and art D. superstitious Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Sarah 2 tháng 2022-10-04T12:44:03+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-10-04T12:45:25+00:00

  Rock in Rio and the Cannes film Festival are music and art festivals.

  Tạm dịch: Rock ở Rio và Liên hoan phim Cannes là lễ hội âm nhạc và nghệ thuật.

  `=>` C

  0
  2022-10-04T12:45:47+00:00

  Rock in Rio and the Cannes film Festivals are ________ festivals.
  A. religious        B. seasonal      C. music and art        D. superstitious

  religious(a): Thuộc về tôn giáo

  seasonal(a): Theo mùa

  music and art: âm nhạc và nghệ thuật

  superstitious(a): mê tín

  Rock in Rio and the Cannes film Festivals are music and art festivals.

  Dịch:  Rock in Rio và Liên hoan phim Cannes là lễ hội âm nhạc và nghệ thuật

  Nên câu đúng ta phải chọn là: C: music and art

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )