Môn Tiếng Anh Lớp 9 Giải giúp mình với ạ

Question

Môn Tiếng Anh Lớp 9 Giải giúp mình với ạ Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-tieng-anh-lop-9-giai-giup-minh-voi-a

in progress 0
Faith 7 tháng 2022-10-18T12:03:32+00:00 2 Answers 0 views 0

Môn Tiếng Anh Lớp 9 Giải giúp mình với ạ

Question

Môn Tiếng Anh Lớp 9 Giải giúp mình với ạ Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-tieng-anh-lop-9-giai-giup-minh-voi-a

in progress 0
Ella 10 tháng 2022-08-12T09:56:04+00:00 2 Answers 0 views 0

Môn Tiếng Anh Lớp 9 Giải giúp mình với ạ

Question

Môn Tiếng Anh Lớp 9 Giải giúp mình với ạ Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-tieng-anh-lop-9-giai-giup-minh-voi-a

in progress 0
Ximena 1 năm 2022-01-07T17:25:01+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-01-07T17:26:35+00:00

  9. Cars and trucks are used to carry food to market.

  10. My window was broken by this boy yesterday.

  11. He has been known well.

  12. He will be  met at the station.

  0
  2022-01-07T17:27:00+00:00

  9 Cars and trucks are used to carry food to market.

  10 My window was broken by this boy yesterday.

  11 He has been known well.

  12  He will be met at the station by us.

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )