Môn Tiếng Anh Lớp 9 Giải hộ e bài 2 với ạ 5sao + cám ơn

Question

Môn Tiếng Anh Lớp 9 Giải hộ e bài 2 với ạ 5sao + cám ơn Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-tieng-anh-lop-9-giai-ho-e-bai-2-voi-a-5sao-cam-on

in progress 0
Maria 29 phút 2022-07-15T03:59:40+00:00 1 Answer 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-07-15T04:01:19+00:00

  1, It is totally understandable that you are worried about the dangers of your living environment.

  → Worried about sth: lo lắng về cái j đó

  → Dịch: Nó hoàn toàn dễ hiểu rằng bạn lo lắng về sự nguy hiểm của môi trường bạn đang sống.

  2, It might be a good idea to talk about this to your parents

  → Might + V(inf): cõ lẽ sẽ …

  → Dịch: Nó có lẽ sẽ là một ý kiến hay khi nói điều này cho bố mẹ bạn.

  3, They might think of a good solution to help you

  → Dịch: Họ có lẽ sẽ nghĩ ra một lời giải tốt để giúp bạn

  4, If not, have you thought about turning to your teacher for help?

  → Turning to sb for sth: chuyển qua ai đó cho chuyện j đó

  → Dịch: Nếu ko, bạn đã nghĩ là phải quay sang giáo viên để nhờ sự giúp đỡ chưa?

  5, I encourage you to find out the most appropriate solution to do that.

  →Encourage sb to do sth: khuyến khích ai đó làm j đó

  → Dịch: Tôi khuyên bạn nên tìm ra giải pháp thích hợp để làm điều đó.

  —     XIN TRẢ LỜI HAY NHẤT NHA^^    

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )