Môn Tiếng Anh Lớp 9 giải thích chi tiết có hay nhất nhé

Question

Môn Tiếng Anh Lớp 9 giải thích chi tiết có hay nhất nhé Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-tieng-anh-lop-9-giai-thich-chi-tiet-co-hay-nhat-nhe

in progress 0
Madelyn 12 phút 2022-09-23T07:12:03+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-09-23T07:13:25+00:00

  21. C (quãng đường => số ít)

  22. A (mệnh đề danh từ làm chủ ngữ=> số ít)

  23. C (môn học => số ít)

  24. B (accompanied by => chia theo A (John))

  25. C (chia theo flock)

  26. D (chia theo levels, vary là nội đt=> k chia bị động)

  27. B (The majority of N => chia theo N (student thêm s) => chia số nhiều, believe sb to V: tin tưởng ai đó làm gì)

  28. A (chia theo pair).

  29. C (chia theo the use => has)

  0
  2022-09-23T07:13:53+00:00

  21. C (quãng đường => chia số ít)

  22. A (mệnh đề danh từ làm S => chia số ít)

  23. C (môn học => chia số ít)

  24. B (accompanied by => chia theo A (John))

  25. C (chia theo flock)

  26. D (chia theo levels, vary là nội đt=> k chia bị động)

  27. B (The majority of N => chia theo N (students) => chia số nhiều, believe sb to V: tin tưởng ai đó làm gì)

  28. A (chia theo pair, D không được vì nếu dùng put thì phải ở bị động).

  29. C (chia theo the use => has)

  Chúc bạn học tốt!

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )