Môn Tiếng Anh Lớp 9 giải thích giúp mình

Question

Môn Tiếng Anh Lớp 9 giải thích giúp mình Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-tieng-anh-lop-9-giai-thich-giup-minh

in progress 0
7 tháng 2022-05-08T09:57:50+00:00 1 Answer 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-05-08T09:59:24+00:00

  i love going to this place as it’s the quietest place in the city

  clause+as=because :… bởi vì….

  dịch.tôi thích đến nơi này vì nó là nơi yên tĩnh nhất trong thành phố

  They keep changing the decoration of the shop so that they can attract more young people

  clause+so that+ clause : …..để…..

  Tạm dịchHọ liên tục thay đổi cách trang trí của quán để có thể thu hút được nhiều bạn trẻ hơn.

  Although she is young, she is the most famous artisan in the village

  although+clause, clause.

  Tạm dịch:Tuy còn trẻ nhưng cô đã là một nghệ nhân nổi tiếng nhất làng

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )