Môn Tiếng Anh Lớp 9 Giúp em đc ko ạ, em cảm ơn ạ!!

Question

Môn Tiếng Anh Lớp 9 Giúp em đc ko ạ, em cảm ơn ạ!! Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-tieng-anh-lop-9-giup-em-dc-ko-a-em-cam-on-a

in progress 0
Aaliyah 2 tuần 2022-09-18T06:39:36+00:00 1 Answer 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-09-18T06:41:27+00:00

  1, I don’t know as much as she does.

  Cấu trúc so sánh ngang bằng: as/so + Adj/ Adv + as.

  2, Why don’t we go abroad for our holiday this year?

  Cấu trúc: Why don’t we do sth? – Tại sao chúng ta không làm điều gì?

  3, While I was having dinner, the phone rang.

  => Thì quá khứ tiếp diễn: While mệnh đề quá khứ tiếp diễn, mệnh đề quá khứ đơn. => chỉ 1 sự việc đang diễn ra trong quá khứ thì 1 việc khác xảy ra chen vào.

  4, It is a six-hour drive from London to Edinburgh.

  => six-hour drive: chuyến đi kéo dài trong vòng 6 giờ.

  5, Do you own this car?

  => own: (v) sở hữu

  6, The car is too expensive for him to buy.

  => Too expensive (for sb) to do sth: quá đắt (cho ai) làm gì

  7, It’s time you cut your hair.

  => It’s time + mệnh đề quá khứ đơn. => Đến lúc làm gì.

  8, The more you run, the healthier you will become.

  => The more …, the more…: càng…, càng …

  9, It is Nam’s eighteenth birthday next week.

  => eighteenth birthday: sinh nhật thứ mười tám.

  10, He’s always running out of money.

  => run out of money: hết tiền

  => Dịch nghĩa:

  1, Tôi không biết nhiều như cô ấy. 

  2, Tại sao chúng ta không ra nước ngoài trong kỳ nghỉ năm nay? 

  3, Trong khi tôi đang ăn tối, điện thoại đổ chuông. 

  4, Mất sáu giờ lái xe từ London đến Edinburgh. 

  5, Bạn có sở hữu chiếc xe này không? 

  6, Chiếc xe quá đắt đối với anh ta để mua. 

  7, Đã đến lúc bạn cắt tóc. 

  8, Bạn càng chạy nhiều, bạn sẽ càng trở nên khỏe mạnh. 

  9, Đó là sinh nhật lần thứ mười tám của Nam vào tuần tới. 

  10, Anh ấy luôn hết tiền.

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )