Môn Tiếng Anh Lớp 9 Giúp em giải + giải thích với ạ

Question

Môn Tiếng Anh Lớp 9 Giúp em giải + giải thích với ạ Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-tieng-anh-lop-9-giup-em-giai-giai-thich-voi-a

in progress 0
Rose 20 phút 2022-07-21T03:49:28+00:00 1 Answer 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-07-21T03:51:15+00:00

  `1` B 

  -> câu bị động thì hiện tại đơn : S + is / are / am + Vpp+ ( by+ O ) – chủ ngữ số nhiều nên dùng are

  `2` C

  -> Câu bị động thì quá khứ đơn : S + was / were + Vpp+ (by + O ) 

  `3` D 

  -> câu bị động thì hiện tại đơn : S + is / are / am + Vpp+ ( by+ O ) – chủ ngữ số ít  nên dùng is – Vpp của grow là grown 

  `4` B

  -> HTHT + since + QKD

  `5` D

  -> câu bị động thì hiện tại đơn : S + is / are / am + Vpp+ ( by+ O ) – chủ ngữ số ít  nên dùng is

  `6` B

  -> Câu bị động thì tươg lai đơn : Will + S + be + Vpp+ (by + O ) – Vpp của rebuild là rebuilt 

  `7` D 

  ->Câu bị động với must: Must + S + be + Vpp+ (by + O ) 

  `8`  A 

  -> would rather + V ( bare)

  `9` B 

  ->  câu bị động thì hiện tại đơn :  is / are / am + S + Vpp+ ( by+ O ) – chủ ngữ số ít  nên dùng is 

  `10`  C 

  -> Câu bị động thì hiện tại hoàn thành : S + has / have +been +  Vpp+ (by + O ) – chủ ngữ số ít nên dùng has 

  `11` D

  -> câu bị động thì hiện tại đơn : S + is / are / am + Vpp+ ( by+ O ) – chủ ngữ số nhiều nên dùng are

  @ Dorris

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )