Môn Tiếng Anh Lớp 9 Giúp em làm nhà Tiếng Anh lớp 9

Question

Môn Tiếng Anh Lớp 9 Giúp em làm nhà
Tiếng Anh lớp 9 Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-tieng-anh-lop-9-giup-em-lam-nha-tieng-anh-lop-9

in progress 0
Kennedy 12 tháng 2022-05-07T23:49:10+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-05-07T23:50:42+00:00

  1. can
  2. pay
  3. don’t live
  4. is
  5. drives
  6. can
  7. have
  8. eat
  9. know
  10. travel
  giải thích: số ít thì thêm es hoặc s vào động từ còn số nhiều thì giữ nguyên động từ

  0
  2022-05-07T23:50:59+00:00

  chia hết ở thì quá khứ nha bạn

  có câu 2,8,9 là động từ bất quy tắc thôi

  2.paid

  8.ate

  9.knew

  1,6. could

  còn lại cứ full quá khứ cho mik

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )