Môn Tiếng Anh Lớp 9 giúp em vớiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Question

Môn Tiếng Anh Lớp 9 giúp em vớiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-tieng-anh-lop-9-giup-em-voiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

in progress 0
Eloise 4 tháng 2022-08-12T16:43:23+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

 1. giangnguyen
  0
  2022-08-12T16:44:25+00:00

  *Cấu trúc câu tường thuật của câu hỏi có từ để hỏi (what, when, how, why, ….):

  S + wanted to know/ wondered/ asked + từ để hỏi + S + V(chia theo S, lùi 1 thì)*

                                                        BÀI LÀM:

  3, He asked me what she was going to do the following summer vacation. (next + thời gian → the following/ the next + thời gian trong câu tường thuật)

  4, She asked me who he had used to live with.

  5, She asked me what I was doing at that time. (this → that trong câu tường thuật)

  6, Nga asked Nhi how they could get there to My Son. (we → they trong câu tường thuật)

  7, She asked me how many people were there in Song Ray.

  0
  2022-08-12T16:45:18+00:00

  *Cấu trúc chung:

  – Câu hỏi tường thuật (Wh- question): S + asked + O + wh- word + S + V (Lùi thì).

  $=========”$

  $3.$ He asked me what she was going to do the following summer. (Anh ấy hỏi tôi rằng cô ấy sẽ làm gì vào mùa hè kế tiếp).

  – Lùi một thì: Thì hiện tại tiếp diễn $→$ Thì quá khứ tiếp diễn.

  – Thay đổi một số từ: next $→$ the following.

  $4.$ She asked me who he had used to live with. (Cô ấy hỏi tôi rằng anh ấy đã từng sống với ai).

  – Lùi một thì: Thì quá khứ đơn $→$ Thì quá khứ hoàn thành.

  $5.$ She asked me what I was doing at that time. (Cô ấy hỏi tôi lúc đó tôi đang làm gì).

  – Lùi một thì: Thì hiện tại tiếp diễn $→$ Thì quá khứ tiếp diễn.

  – Thay đổi một số từ: this $→$ that.

  $6.$ Nga asked Nhi how they could get to My Son. (Nga hỏi Nhi làm sao họ đến được Mỹ Sơn).

  – Thay đổi một số từ: can $→$ could.

  $7.$ She asked me how many people were there in Song Ray. (Cô ấy hỏi tôi có bao nhiêu người ở Sông Ray).

  – Lùi một thì: Thì hiện tại đơn $→$ Thì quá khứ đơn.

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )