Môn Tiếng Anh Lớp 9 giúp em ===

Question

Môn Tiếng Anh Lớp 9 giúp em ……………………………… Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-tieng-anh-lop-9-giup-em

in progress 0
Arianna 2 tuần 2022-07-30T12:01:01+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-07-30T12:02:35+00:00

  I: 1. celebrated (is celebrated…:được tổ chức)

  2. traditionally (adv: theo truyền thống)

  3. in (ta có cụm động từ take part in: tham gia)

  4. or (or: hoặc)

  II: 1. No, it isn’t (chỉ ở Canada)

  2. People have turkey, stuffing, gravy, sweet potatoes, cornbread, mashed potatoes, and cranberry sauce on this occassion (dòng 1 đoạn 3)

  0
  2022-07-30T12:02:52+00:00

  I. 

  1. celebrated: tổ chức 

  –> is celebrated: được tổ chức

  2. traditionally (adv) : truyền thống

  3. in 

  –> take part in = participate in: tham gia, tham dự vào

  4. or: hoặc (dùng để lựa chọn giữa 2 chủ thể)

  II. Read the passage again and answer the following

  1. No, it isn’t. (It’s only in Canada)

  2. People have turkey, stuffing, gravy, sweet potatoes, cornbread, mashed potatoes, and cranberry sauce on this occasion (ThanksGiving occasion)

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )