Môn Tiếng Anh Lớp 9 Giúp mình 2 câu này, khồn cần giải thik, đáp án th

Question

Môn Tiếng Anh Lớp 9 Giúp mình 2 câu này, khồn cần giải thik, đáp án th Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-tieng-anh-lop-9-giup-minh-2-cau-nay-khon-can-giai-thik-dap-an-th

in progress 0
Jade 17 phút 2022-07-25T17:06:14+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-07-25T17:07:46+00:00

  $1$. growing

  `->`stop + V-ing: dừng hẳn việc gì đó mà ta thấy đây là thì QKD nên đã kết thúc nên dùng V-ing

  `->`stop + to V: Dừng việc gì đó đang làm để chuyển qua việc khác

  $2$. national

  `->`trước danh từ là một tính từ ( adj + N )

  0
  2022-07-25T17:08:12+00:00

  1, growing

  $⇒$ Stop + Ving: Dừng việc gì đó hoàn toàn

  2, national

  $⇒$ Tính từ đứng trước danh từ (ở đây là language), bổ nghĩa cho nó; national (adj.): quốc gia

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )