Môn Tiếng Anh Lớp 9 Giúp mình bài này vs ah

Question

Môn Tiếng Anh Lớp 9 Giúp mình bài này vs ah Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-tieng-anh-lop-9-giup-minh-bai-nay-vs-ah

in progress 0
Mary 23 phút 2022-07-30T06:05:42+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-07-30T06:06:54+00:00
  • yennhi5074
  • 17:30

  80 Spending, to earning 

  81 Being ,to apologiz

  82. To eat 

  83.To work,to spend

  84.Looking,being followed

  85.Posting

  86.To lock,go,do

  87.To learn,saying

  88.Trying to interrupt,to wait,talking

  89.Doing,to move

  90.To leave,to go

  91.To drink

  0
  2022-07-30T06:07:41+00:00

  80 Spending, to earning 

  81 Being ,to apologiz

  82. To eat 

  83.To work,to spend

  84.Looking,being followed

  85.Posting

  86.To lock,go,do

  87.To learn,saying

  88.Trying to interrupt,to wait,talking

  89.Doing,to move

  90.To leave,to go

  91.To drink

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )