Môn Tiếng Anh Lớp 9 Giúp mình câu 4,5,6 vs ạ:(( Hứa vote5sao

Question

Môn Tiếng Anh Lớp 9 Giúp mình câu 4,5,6 vs ạ:((
Hứa vote5sao Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-tieng-anh-lop-9-giup-minh-cau-4-5-6-vs-a-hua-vote5sao

in progress 0
Kylie 3 tuần 2022-07-15T01:39:20+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-07-15T01:40:24+00:00

  4. They bought the car because it was modern.

  ⇒ The car…. was modern enough for them to buy

  ⇒  The car was so…. modern that they bought it

  ⇒  It was such…. a modern car that they bought it

  ⇒  It was so…. modern a car that they bought it 

  5. She is not old enough to wear this skirt.

  ⇒ She is too…. young to wear this skirt

  ⇒ She is so…. young that she can’t wear this skirt

  ⇒ She is such…. a young person that she can’t wear this skirt

  ⇒ She is still…. young to wear this skirt

  6. The test was not easy enough for her to do.

  ⇒ The test was so…. hard that she couldn’t do it

  ⇒ It was such…. a hard test that she couldn’t do it

  ⇒ It was so…. hard a test that she couldn’t do it

  ⇒ The test was…. too hard for her to do

  0
  2022-07-15T01:40:30+00:00

  4

  – the car was modern enough for them to buy

  – the car was so modern that they bought it

  -it was such a modern car that they bought it

  – it was so modern a car that they bought it 

  5

  -she is too young to wear this skirt

  -she is so young that she can’t wear this skirt

  -she is such a young person that she can’t wear this skirt

  – she is still young to wear this skirt

  – the test was so hard that she couldn’t do it

  – it was such a hard test that she couldn’t do it

  – it was so hard a test that she couldn’t do it

  the test was too hard for her to do

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )