Môn Tiếng Anh Lớp 9 Giúp mình với!!!!!CẢM ƠN Ạ

Question

Môn Tiếng Anh Lớp 9 Giúp mình với!!!!!CẢM ƠN Ạ Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-tieng-anh-lop-9-giup-minh-voi-cam-on-a

in progress 0
Ruby 8 phút 2023-01-01T03:15:40+00:00 2 Answers 0 views 0

Môn Tiếng Anh Lớp 9 Giúp mình với. Cảm ơn a

Question

Môn Tiếng Anh Lớp 9 Giúp mình với.
Cảm ơn a Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-tieng-anh-lop-9-giup-minh-voi-cam-on-a

in progress 0
Savannah 2 tuần 2022-12-20T07:19:02+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-12-20T07:20:15+00:00

  1. seeing

  2. have studied

  3. inherited

  4. had completed

  5. taken

  6. stopped

  7. broadcasts

  8. were composed

  0
  2022-12-20T07:20:46+00:00

  III) Verb form :

  1 . seeing ( look forward + to V-ing : mong chờ điều j đó )

  2 . have been studying hoặc have studied đều được

  3 . inherited ( Câu điều kiện loại 2 , vế if chia ở quá khứ đơn , vế mệnh đề chính chia ở would,could,might + Vinf)

  4 . had completed

  5 . taken ( have sth done : có thứ j đó được làm )

  6 . stopped ( câu điều kiện loại 2 )

  7 . broadcasts 

  8 . were composed

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )