Môn Tiếng Anh Lớp 9 giúp mình với ko cần gấp hứa đnhs giá 5sao vote hY NHẤT

Question

Môn Tiếng Anh Lớp 9 giúp mình với ko cần gấp hứa đnhs giá 5sao vote hY NHẤT Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-tieng-anh-lop-9-giup-minh-voi-ko-can-gap-hua-dnhs-gia-5sao-vote-hy-nhat

in progress 0
Jasmine 9 tháng 2022-09-01T14:27:59+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-09-01T14:29:28+00:00

  1. B (go off: nổ)

  2. A (go over: xem kĩ)

  3. D (look at: nhìn)

  4. B (turn up: đến)

  5. C (look for: tìm kiếm)

  6. C (get over: vượt qua)

  7. B (as time goes by: thời gian trôi qua)

  8. B (put on: mặc vào)

  9. A (take after: chăm sóc)

  10. A (go away: rời đi)

  #donotcopy 

  #hoctot

  0
  2022-09-01T14:29:44+00:00

  $1.$ B

  – go off (v.): nổ (Bom, …).

  – Vì đây là thì quá khứ đơn: go → went.

  $2.$ A

  – go over: kiểm tra, xem xét.

  – S + should + V (bare): nên làm gì.

  $3.$ D

  – look at: nhìn vào cái gì.

  $4.$ B

  – turn up (= arrive) (v.): đến.

  $5.$ C

  – look for (v.): tìm kiếm.

  – Can + S + V (bare)?

  $6.$ C

  – get over (v.): vượt qua.

  – S + can + (not) + V (bare).

  $7.$ B

  – time goes by: thời gian trôi qua.

  $8.$ B

  – put on (v.): mặc, đeo.

  – S + had better + V (bare): tốt hơn hết là nên làm gì.

  $9.$ A

  – take after (v.): giống với ai.

  – “Frankly speaking”: Thẳng thắn mà nói.

  $10.$ D

  – go out (v.): rời khỏi.

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )