Môn Tiếng Anh Lớp 9 Giúp mình với mình cần gấp8

Question

Môn Tiếng Anh Lớp 9 Giúp mình với
mình cần gấp8 Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-tieng-anh-lop-9-giup-minh-voi-minh-can-gap8

in progress 0
Faith 9 tháng 2022-08-12T10:39:38+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-08-12T10:41:28+00:00

  ‘=’

  mon-tieng-anh-lop-9-giup-minh-voi-minh-can-gap8

  0
  2022-08-12T10:41:31+00:00

  44. D. I am going to visit… (vì là sự việc chắc chắn sẽ xảy ra trong tương lai nên dùng be going to)

  45. C. Mr. Watson will be phoned tonight (bị động, by somebody được lược bỏ)

  Choose the correct answer (A,B,C or D) that uses the words given.

  46. B. If I pass… (vì next exam là sự việc chưa xảy ra)

  47. B…she had time to read… (vì là câu ước nên phải lùi thì, không chọn A vì sai nghĩa)

  48. C…repaired… (get sth done)

  49. B…to find… (be + adj + to_inf)

  50. D…was made… (bị động)

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )