Môn Tiếng Anh Lớp 9 giúp mình với nha, mai mình nộp rùi

Question

Môn Tiếng Anh Lớp 9 giúp mình với nha, mai mình nộp rùi Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-tieng-anh-lop-9-giup-minh-voi-nha-mai-minh-nop-rui

in progress 0
Ariana 8 tháng 2022-09-01T17:58:52+00:00 1 Answer 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-09-01T17:59:53+00:00

  85 is falling

  86 have cooked

  87 will have been sleeping

  88 will be sailing

  89 will have finished

  90 return-will have spent

  91 will be having

  92 will have finished

  93 had eaten- arrived

  94 must finish- leave

  95 will be playing

  96 will be still doing

  97 will have received

  98 will have fed-leaves

  99 will have catched

  100 will have taught

  101 will have been- arrives

  102 had studied- got

  103 will begin

  104 had been talking- arrived

  105 must have done

  106 will have forgotten

  107 arrived, have left

  108 will have sold

  109 had chosen- called

  110 had packed- came

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )