Môn Tiếng Anh Lớp 9 Giúp mình vs cảm ơn

Question

Môn Tiếng Anh Lớp 9 Giúp mình vs cảm ơn Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-tieng-anh-lop-9-giup-minh-vs-cam-on

in progress 0
Adeline 12 tháng 2022-04-08T06:31:55+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-04-08T06:33:15+00:00

  1.haven’t had

  2.didn’t go

  3.is wearing

  4.has grown

  5.haven’t deceived 

  6.is

  7.didn’t read

  8.didn’t have

  9.begins

  10.has found

  11.wasn’t

  12.you’re been

  0
  2022-04-08T06:33:21+00:00

  1. 2

  2. 1

  3. 2

  4. 2

  5. 2

  6. 1

  7. 1

  8. 1

  9. 1

  10. 1

  11. 1

  12. 2

  1: đáp án thứ nhất

  2: đáp án thứ 2

  #TIB

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )