Môn Tiếng Anh Lớp 9 Giúp mink nha mn ơi nha nha

Question

Môn Tiếng Anh Lớp 9 Giúp mink nha mn ơi nha nha Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-tieng-anh-lop-9-giup-mink-nha-mn-oi-nha-nha

in progress 0
Everleigh 1 năm 2022-04-07T15:35:56+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-04-07T15:37:02+00:00

  1. Where do you do? When will you go?

  2. Who are you going with? ( thường thì câu hỏi trực tiếp nên chia V-ing, bạn cũng có thể chia tương lai: Who will you go with ? )

  3. How do you get there?

  4. What are you doing during the day?

  5. Did you have a good time?

  6. Do you have any problems?

  7. How long have you been there?

  8. What are your parents doing while you are going on holiday?

  0
  2022-04-07T15:37:02+00:00

  1, Where do you do? When do you go?

  2, Who do you go with?

  3, How do you get there?

  4, What do you do during the day?

  5, Do you have a good time?

  6, Do you have any problems?

  7, How long  are you there?

  8, What do your parents do while you go on holiday?

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )