Môn Tiếng Anh Lớp 9 Giúp mk mấy câu này đi ạ

Question

Môn Tiếng Anh Lớp 9 Giúp mk mấy câu này đi ạ Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-tieng-anh-lop-9-giup-mk-may-cau-nay-di-a

in progress 0
Caroline 4 tháng 2022-01-13T10:50:24+00:00 2 Answers 0 views 0

Môn Tiếng Anh Lớp 9 Giúp mk mấy câu này đi ạ

Question

Môn Tiếng Anh Lớp 9 Giúp mk mấy câu này đi ạ Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-tieng-anh-lop-9-giup-mk-may-cau-nay-di-a

in progress 0
Mackenzie 5 tháng 2021-12-27T07:23:54+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2021-12-27T07:24:54+00:00

  36. You’d better put your money in the bank.

  33. Apples are not as expensive as oranges.

  34. It is such a dirty restaurant that no one wants to eat there.

  35. It’s Tim’s eighteenth birthday.

  36. Neither John nor Ann tell the truth.

  0
  2021-12-27T07:25:13+00:00

  36. You’d better put your money in the bank ! ( đồng nghĩa với cấu trúc advise )

  2/

  33. Apples are not usually more expensive than orangers. ( so sánh hơn )

  34. It is such a dirty restaurant that no one wants to eat there. ( cấu trúc such that, such as)

  35. It’s Tim’s eighteenth birthday next week. ( sỡ hữu cách )

  36. Neither John nor Ann tell the truth.  ( neither…nor) 

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )