Môn Tiếng Anh Lớp 9 Giúp mk vs.

Question

Môn Tiếng Anh Lớp 9 Giúp mk vs. Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-tieng-anh-lop-9-giup-mk-vs

in progress 0
Alexandra 6 ngày 2022-01-14T23:19:40+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-01-14T23:21:13+00:00

  Theo mình là v, k bt có đúng hay k
  37. After finishing their work, the workers left for home.
  38. I am saving money in order that I can travel to Da Nang next summer.
  39. You should bring your umbrella in case the weather forecast has said it may rain.
  40. If that man worked hard, he could earn more money

  0
  2022-01-14T23:21:13+00:00

  Xem pic

  $@Lynn^{}$

  $Xin^{}$ $-^{}$ $Hay^{}$ $-^{}$ $Nhất^{}$ 

  mon-tieng-anh-lop-9-giup-mk-vs

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )