Môn Tiếng Anh Lớp 9 giúp tui 2 câu trắc nghiệm nhanh nhé Young women today have jobs, so they are no longer economically depend______their husbands. A. o

Question

Môn Tiếng Anh Lớp 9 giúp tui 2 câu trắc nghiệm nhanh nhé
Young women today have jobs, so they are no longer economically depend______their husbands.
A. on​B. out​​C. down​ D. at
My mother is a honest woman.​
A. woman B. my​ C. a ​ D. is Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Liliana 4 ngày 2022-05-08T23:38:18+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-05-08T23:39:37+00:00

  $#Kimm$

  1.A

  => depend on + somebody/something :  dựa vào, tùy thuộc vào ai/điều gì

  2. D

  => sửa thành the , đây là so sánh nhất : S + the + ajd / adv “est ” + N

  0
  2022-05-08T23:39:46+00:00

  A. on ( depend on: phụ thuộc vào)

  C. a –> the ( so sánh nhất phải dùng the)

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )