Môn Tiếng Anh Lớp 9 Give the correct form of the words in brackets. 1. He is interested in the …………… of old building ( Preserve) . 2. Don’t depend on him;

Question

Môn Tiếng Anh Lớp 9 Give the correct form of the words in brackets.
1. He is interested in the …………… of old building ( Preserve) .
2. Don’t depend on him; he’s a very ………………….. person. (rely) .
3. Rob was dismissed after being told by his………that he must leave in a month’s time.( employ)
4. He’s quite an……… person. He plays lots of sport and goes running everyday (energy)
5. English is a……………easy language for Swedes to learn. (compare)
6. I think it’s very………of him to expect us to work over time every night this week. (reason )
7. His boss told him off because he had behaved ………….. (responsible)
8. She left school with good …………. (qualify)
9. She has one of the biggest ………… in Britain (collect) Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Kylie 1 năm 2022-05-07T14:34:58+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-05-07T14:36:21+00:00

  Đáp án:

  1. He is interested in the preservation of old building.

  2. Don’t depend on him, he’s a very unreliable person.

  3. Rob was dismissed after being told by his employer that he must leave in a month’s time.

  4. He’s quite an energetic person. He plays lots of sport and goes running everyday.

  5. English is a comparatively easy language for Swedes to learn.

  6. I think it’s very unreasonable of him to expect us to work over time every night this week.

  7. His boss told him off because he had behaved irresponsibly.

  8. She left school with good qualification.

  9. She has one of the biggest collections in Britain.

  Dịch: 1. Anh ấy quan tâm đến việc bảo tồn các tòa nhà cũ.

  2. Đừng phụ thuộc vào anh ấy, anh ấy là một người rất không đáng tin cậy.

  3. Rob đã bị sa thải sau khi được chủ nhân của anh ấy thông báo rằng anh ấy phải rời đi trong thời gian một tháng.

  4. Anh ấy là một người khá năng động. Anh ấy chơi rất nhiều môn thể thao và chạy hàng ngày.

  5. Tiếng Anh là một ngôn ngữ tương đối dễ học đối với người Thụy Điển.

  6. Tôi nghĩ anh ấy rất vô lý khi mong đợi chúng tôi làm việc theo thời gian mỗi tối trong tuần này.

  7. Sếp của anh ấy đã nói với anh ấy vì anh ấy đã cư xử vô trách nhiệm.

  8. Cô ấy đã rời trường với bằng cấp tốt.

  9. Cô ấy có một trong những bộ sưu tập lớn nhất ở Anh.

  0
  2022-05-07T14:36:38+00:00

  1. He is interested in the preservation of old building.

  2. Don’t depend on him; he’s a very unreliable person.

  3. Rob was dismissed after being told by his employer that he must leave in a month’s time.

  4. He’s quite an energetic person. He plays lots of sport and goes running everyday.

  5. English is a comparatively easy language for Swedes to learn.

  6. I think it’s very unreasonable of him to expect us to work over time every night this week.

  7. His boss told him off because he had behaved irresponsibly.

  8. She left school with good qualification.

  9. She has one of the biggest collections in Britain.

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )