Môn Tiếng Anh Lớp 9 Hãy nói về chủ đề sau bằng tiếng anh -làm gì để tiết kiệm nước -Làm gì khi bão tới Cảm ơn nhiều ạ (Ý em là các cách làm bằng tiếng anh

Question

Môn Tiếng Anh Lớp 9 Hãy nói về chủ đề sau bằng tiếng anh
-làm gì để tiết kiệm nước
-Làm gì khi bão tới
Cảm ơn nhiều ạ
(Ý em là các cách làm bằng tiếng anh ấy ạ) Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Lydia 4 tháng 2022-01-13T09:55:18+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-01-13T09:56:21+00:00

  tiết kiệm nướcRegularly check for leaks of plumbing to save water. Do not wash items directly under the tap. Turn off the faucet when not needed. Take a shower instead of a bath. Buy dishwashers, washing machines. Do not ashtray or put garbage in the toilet

  Làm gì khi bão tớiCheck the main doors, windows. If the doors are weak, plywood can be used (with a thickness of at least 1.5cm) to seal against wind to break windows and get into the house. – If the roof is made of corrugated iron, use a tough wire woven with large synthetic fibers to hold it, or use sandbags to cover the roof. – If the yard has large trees, trim the branches neatly to reduce the risk of wind knocking down trees on the roof. – Consider if gutters and drainage pipes are clogged to prevent rainwater accumulating on the roof to increase the pressure that can cause roof collapse, flooding the house. Clear drains for quick drainage. – Lock the door tightly, if there are objects to the yard, be anchored carefully, which one can be brought into the house. Strong winds can blow objects away, damaging walls and breaking doors. – Reserve some food such as instant noodles, canned food, drinking water, common medicine, bandages, bactericides. – Reserve domestic water used for bathing, washing … to prevent the possibility of the main water supply system being damaged.   nhớ vote 5* cho mình và cảm ơn cho mình nữa nha

  0
  2022-01-13T09:57:05+00:00

  -làm gì để tiết kiệm nước

  1 / Bathroom sink. Instead of letting the water run down the drain, when you wait for hot water before you start bathing. Use a bucket or small basin to let the water flow into it. You can use this amount of water later to water your plants or flush after using the toilet.

  2 / Turn off the faucet while you are brushing your teeth. Average water flows from the tap at a rate of 2.5 liters per minute. Don’t let this water go to waste when you’re brushing your teeth, close the faucet and turn it back on only when you’ve finished brushing and need to rinse your mouth.

  3 / Lock the faucet while you are washing your hands. You will not need to let the water run while you are rubbing your hands soap. Turn off the faucet, save a few liters of water and turn it back on when you need to wash your hands once.

  4 / Save the number of toilet flushes. This tip is probably not for everyone. But flushing toilets is one of the most water consuming actions in your home. Ask yourself, do you need to flush the toilet as often as you do now?

  5 / Do not let water leak. Whether you install yourself or hire a mechanic. Repairing leaky pipes is a very effective water saving measure

  dịch 

  1/ Chậu tắm. Thay vì để nước chảy xuống đường ống thoát nước khi mà bạn chờ cho nước nóng trước khi bắt đầu tắm. Hãy dùng 1 cái xô hay chậu nhỏ để nước chảy vào đấy. Bạn có thể dùng lượng nước này sau đấy để tưới cây hoặc xả nước sau khi đi toilet.

  2/ Hãy đóng vòi nước trong khi bạn đang đánh răng. Trung bình nước chảy ra từ vòi với tốc độ là 2.5 lít mỗi phút. Đừng để lượng nước này lãng phí khi bạn đang chải răng, hãy đóng vòi nước và chỉ bật lại khi bạn đã chải răng xong và cần súc miệng lại.

  3/ Khóa vòi trong khi bạn đang rửa tay. Bạn sẽ không cần để nước chảy trong khi bạn đang chà xà phòng tay của bạn. Hãy khóa vòi, tiết kiệm một vài lít nước và mở vòi trở lại khi bạn cần rửa tay lại 1 lần.

  4/ Tiết kiệm số lần xả toilet. Mẹo vặt này có lẽ không phải cho mọi người. Nhưng xả toilet là một trong những hành động tiêu tốn nước nhất trong ngôi nhà của bạn. Hãy hỏi bản thân là bạn có cần giật cần toilet thường xuyên như bây giờ không?

  5/ Đừng để nước bị rò rỉ. Cho dù bạn tự lăp đặt hoặc thuê thợ. Sửa chữa những ống nước bị rò rỉ là một biện pháp tiết kiệm nước rất hữu hiệu

  mik ko làm đc ý còn lại mong bn thông cảm nhé!

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )