Môn Tiếng Anh Lớp 9 I (return)………..………..the book as soon as I finish (read)…………-.……it. GIẢI THÍCH

Question

Môn Tiếng Anh Lớp 9 I (return)………..………..the book as soon as I finish (read)……………..……it.
GIẢI THÍCH Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Sadie 21 phút 2022-07-30T08:27:14+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-07-30T08:28:23+00:00

  ` text { I (return) the book as soon as I finish (read)it. }`

  ` text { => will return – reading }`

  ` text { Dịch: Tôi sẽ trả quyển sách khi tôi đọc xong nó }`

  ` text { + Vế trước là tương lai chia will + V }`

  ` text { + Vế sau có: finish thì ta +  V_ing }`

  ` text { => Đáp án là:  will return – reading }`

  0
  2022-07-30T08:29:11+00:00

  I will return the book as soon as I finish reading it.

  Giải thích:

  +) As soon as (liên từ): ngay khi

  +) Cấu trúc as soon as ở tương lai: S will V as soon as S V(s/es).

  +) Finish (động từ): hoàn thành, xong

  +) Sau finish là V-ing

  `=>` Nghĩa: Tôi sẽ trả lời cuốn sách ngay sau khi tôi đọc xong nó.

  @ `Ly`

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )