Môn Tiếng Anh Lớp 9 . If I have time, I’ll help you. -> Unless _______________________________________

Question

Môn Tiếng Anh Lớp 9 . If I have time, I’ll help you.
-> Unless _______________________________________ Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Ximena 3 tháng 2022-09-24T17:40:16+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-09-24T17:41:46+00:00

        If I have time, I’ll help you.

  >> Unless I have time , i won’t help you

  Cấu trúc

  Unless = If….not (Nếu ………không, trừ phi)

  0
  2022-09-24T17:41:48+00:00

  -> Unless I have time , I win’t help you ..

  -> Câu điều kiện loại 1 : If + mệnh đề hiện tại đơn, S + will+ V + O 

  -> Unless= If…not : Nếu ko 

  @ Dorris

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )